Felicitem els companys Enric Torrent i Miquel Palahí, nous mestres artesans

Treballant a l'obrador.

L’Enric Torrent, a la dreta, en primer terme, amb Ricard Josep i Toni Vilà, en una sessió de treball a Torroella.

Des de Carnisseria Seli volem felicitar els nostres companys Enric Torrent, de Sant Climent Secscebes i Miquel Palahí, de Sant Feliu de Guíxols, que han estat nomenats mestres artesans cansaladers xarcuters.

Quatre gironins més han rebut el diploma de mestres artesans de la Generalitat: Josep Arnau, forner de Breda; Narcís Font, pastisser de Salt; Francesc Xavier Font, forner de la Bisbal; i Josep Pastoret, pastisser de Ripoll.

El Diploma de Mestre artesà s’atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d’artesà alimentari. Per tant, l’atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l’artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se’ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l’ofici.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar  l’abril passat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la Resolució per la qual s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 28 persones de Catalunya, d’acord amb les propostes presentades i amb l’informe favorable de la Comissió d’Artesania Alimentària de Catalunya: es tracta de 7 mestres artesans cansaladers xarcuters, 8 mestres artesans forners, 10 mestres pastissers, 2 mestres artesans xurrers, i un mestre artesà formatger.